Namaz kılarken, kıyâm esnasında ayakların arası ne kadar açık olmalıdır?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Hadis kitaplarının “tesviyetü’s-sufûf” yani “safların düzgün tutulması” ile ilgili bölümlerinde, ayakkabıların namaz kılarken ayaklar arasına konulduğu, saf hâlinde iken ayakların dış çeperlerinin veya topuklarının birbirlerine temas ettiği hatta bu sebeple temas yerlerinin nasır bağladığı zikredilmektedir. Allah Resulü (sallallahu aleyhi ve sellem) “Beni nasıl namaz kılıyor görüyorsanız, öyle namaz kılın.” buyurduğuna göre bu konuda Peygamberimiz ve ashabın uygulamalarına sadık kalmaya çalışmalı, ayakların arası ille de dört parmak olacak diye kesin ifadeler kullanmamalı ve ayaklarını dört parmaktan fazla açan insanların gıybetini yapmamalıdır.

Ayakların arasının ne kadar açılacağı meselesi ef’al-i mükellefin açısından ne vacip, ne mübah, ne mekruh, ne de haramdır. Dolayısıyla namazın bütünlüğü açısından bakıldığında fer’î bir mevzudur.

Etiketler:,

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

28|70|O, Allah'tır! Tanrı yoktur O'ndan başka. İlkte de sonda da hamt yalnız O'nadır. Hüküm de yalnız O'nundur/O'nun içindir. Ve siz yalnız O'na döndürüleceksiniz.
Sura 28