Namaz Kur’an’a bakarak kılınabilir mi?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Açıklama: Hafız birisi hatimle cemaate namaz kıldıracak. Namazda şaşırdığı yerde bakmak için(namaz esnasında) önüne Kur’an koysa namaz caiz olur mu?

Hanefi mezhebine göre kişinin ezberinde olmayan bir süreyi Kur’ân’a veya yazılı olduğu bir yere bakarak okuması kişinin namazını bozar. Bu bir öğrenme ve namaz harici bir şeyden etkilenmedir, telkindir. Ancak bir kimse okuyacağı ayetleri ezbere bilirse ve Kur’ân-ı Kerimi eline alıp sayfaları çevirmezse yani amel-i kesirde bulunmazsa namazı bozulmaz. Bu durumda o, kıraati hafızasından yapmakta ve mushaftan öğrenmemektedir. Bununla beraber teravih gibi nafile namaz kılan insanların, önlerine Mushafı alarak ve yüzüne bakarak okumaları Şafiî ve Hanbelî mezheplerinde caiz görülmüştür. Dileyen o mezheplere göre amel edebilir.

Bu konuda sitemizdeki şu adrese müracaat edilebilir.

Namaz kılarken Kur’an’ı açıp ona bakarak sureleri okuyup namaz kılabilir miyim?

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

9|80|İster af dile onlar için, ister dileme. Yetmiş kez af dilesen de onlar için, Allah onları affetmeyecktir. Çünkü onlar Allah'ı da resulünü de inkâr ettiler. Allah, yoldan çıkmış böyle bir topluluğa kılavuzluk etmez.
Sura 9