Neden kadın başörtüsü takıyor da erkek takmıyor?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

İslam dininin örtünme emri, ferdin ruh sağlığını, fıtri yapı ve onurunu, toplumun genel ahlakını koruma, cinsler ve insanlar arası münasebetlerde dengeyi gözetme, insan haysiyetine yakışır bir cinsi hayat ve aile hayatı kurma gibi çeşitli gayelere yöneliktir.

Örtünme Allahu Teala tarafından Kur’an’da açıkça emredildiği gibi, Peygamber Efendimizin söz ve uygulamalarında da kesin olarak yerini almıştır. Ayetlerin üslubu ve Efendimiz zamanındaki uygulamalar örtünme emrinin tavsiye kabilinden veya zamanın örf ve uygulamalarına bağlı olmadığını açıkça gösteriyor. Bu hususta ulema arasında da herhangi bir ihtilaf yoktur.

Vücudun açılması, gösterilmesi ve bakılması dinen haram olan yerlerine ve organlarına dini literatürde avret denir. Bu da kadınlar ve erkekler için farklılık gösterir. Erkerlerin avreti diz ve göbek arası iken kadınların el, yüz ve ayaklar hariç bütün vücutlarıdır. Örtünme konusunda kadınlara ağır bir sorumluluk yüklendiği ortadadır. Bu kadını koruma, yüceltme ve ona toplumda saygın bir yer kazandırma çabasının bir parçası olarak değerlendirilmelidir Başörtüsü bütün kadınları korumaya yönelik iffetin sembolüdür.  İslam inanan erkek ve kadınların bakışlarını sakınmalarını ve iffetlerini korumalarını, inanan kadınların da başörtülerini boyunları ile yakalarını kapayacak şekilde uzatmalarını ister. (Nur Suresi, 24/31-32) Kuran başörtüsünün iffet için gerekli olduğunu da açıkça ifade eder. “Ey Peygamber! Eşlerine, kızlarına ve mümin kadınlara söyle: Ev dışına çıktıkları zaman dış elbiselerini üzerlerine salıversinler. Böyle yapmaları onların iffetli tanınmaları ve kendilerine sarkıntılık edilerek incitilmemeleri yönünden en uygun bir davranıştır. Allah gafurdur, rahîmdir (çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur)”. (Ahzab Suresi, 33/59)

Örtünmede erkekle kadının farklı hükümlere tabi olması da iki ayrı cinsin yaratılış özellikleri gözetilerek yapılmış bir ayırımdır. Kadın ve erkeğin fıtratları duygu ve düşünceleri fiziki özellikleri, toplumsal hayattaki rolleri vs. aynı değildir ki onların bu konuda alacakları hükümler aynı olsun. İslam dini, her iki cinsin de iffetli ve temiz bir hayat sürebilmesi, kuracakları aile hayatlarının bir takım töhmetlerden uzak olması için, onların fıtratlarına en uygun hükümleri getirmiştir.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

56|18|Sürahiler, ibrikler ve öz kaynağından içkilerle doldurulmuş kadehler eşliğinde.
Sura 56