Nehcü’l-belağa’da Hz Ali’ye nispet edilen “Şıkşıkıye Hutbesi”nin aslı var mıdır?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Şıkşıkıyye hutbesiyle alakalı olarak Zehebî, bu hutbede bazı sahabelerin lanetlenmesi ve onların şahsiyetlerinin zedeleyen ifadelerin bulunması, bir çok yerinde edebî üsluba uymayan ifadelerin bulunmasından dolayı bu hutbenin Hz Alinin belagat ve fesahatiyle çelişki arzettiğini dolayısıyla bu hutbenin Hz Ali’ye nispet edilemeyeceğini söylemektedir. (Mizanü’l-i’tidal, 3/124) Aynı tespitleri İbn Hacer (Lisanü’l-mizan, 4/223) Katip Çelebi (Keşfüz-Zünun, 2/1991) ve Carl Brockelmann (GAL, 1/1511; Suppl. 1/704) gibi müellifler de dile getirmektedir. (DİA, İsmail Durmuş, 32/539)

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

76|25|Rabbinin adını sabahtan da akşamdan da an!
Sura 76