Nema ne demektir?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Zekât verilmesi gereken malın artıcı, gelir getirici ve kazanç sağlayıcı vasfının bulunması gerekir. Bu, ya malın bizatihi büyümesi ve artmasıyla, ya hayvanların doğurmasıyla ya da ticaret gibi yollarla mümkün olur. Malın bu ve benzeri yollarla bizatihi artıp çoğalmasına hakiki nema denir. Bunun yanın da bir de takdiri veya hükmî nema vardır ki, malda potansiyel olarak böyle bir özelliğin bulunmasını ifade eder. Mesela elde bulunan altın veya para işletilmediği zaman bir artış olmayabilir. Ancak bu mallar ticaret vb. gibi yollarda kullanıldığında artma vasfına sahip olduğundan zekâta tabii olurlar.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

29|31|Elçilerimiz, İbrahim'e müjdeyi getirdiklerinde şöyle dediler: "Biz şu kentin halkını helâk edeceğiz. Çünkü ora halkı zalim oldular."
Sura 29