Nikahta tarafların beyanlarında şimdiki zaman kipiyle cevap vermeleri icap-kabul yerine geçer mi?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Açıklama: Nikâhta, tarafların beyanında geçmiş zaman yerine şimdiki zaman kullanılıyor. Bu makbul müdür? Yoksa mutlaka geçmiş zaman kipi mi kullanılması gerekmektedir?

Arapçada iki türlü zaman kipi var: Geçmiş ve şimdiki zaman. Şimdiki zaman aynı zamanda geniş ve gelecek zaman yerine de kullanılmaktadır. Gelecek zaman, ayrıca bir harf ilave eklenerek de ifade edilir. Bu açıdan Arapça ibarelerde bu irade beyanına çok dikkat edilmiş ve mutlaka geçmiş zaman kipi kullanılması gerekli görülmüştür. Türkçede ise geleceğe dair zaman kipi ayrıdır ve evlilikte kullanılmaz. Öyleyse Türkçe’de şimdiki zaman kullanıldığında bu, geleceği ifade etmez. “Kabul ediyorum” sözünden, “şimdi kabul etmiyorum ama ilerde ederim” şeklinde bir mana da anlaşılmaz, bilakis “evet kabul ettim” manasında geçmişi ifade eder. Dolayısıyla şüpheye mahal kalmaz. Kabul ediyor musunuz diye soran görevliye ya da din görevlisine “evet” diye cevap vermek de aynı hükme tabidir. Çünkü önemli olan evlilik iradesini ortaya koymak ve bunu herkesin anlayacağı şekilde ifade etmektir. Zaten Türkiye’de bir kişi, “kabul ediyorum” deyince, halk bunu geleceğe dair bir beyan olarak anlamaz. Ancak bütün bunlarla beraber, sünnete uygunluk açısından “eş olarak kabul ettim” manasına gelen “tezevvectü” kelimesini kullanarak ya da bunun manasını ifade ederek nikâhı kıymak daha güzeldir, sünnet sevabı kazanılır..

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

6|148|Şirke batanlar şöyle diyecekler: "Allah dileseydi, ne biz şirke sapardık ne de atalarımız. Hiçbir şeyi haram da yapmazdık." Onlardan öncekiler de azabımızı tadıncaya kadar bu şekilde yalanlamışlardı. De ki: "Yanınızda, önümüze çıkaracağınız bir ilminiz var mı? Zandan başka bir şeye uymuyorsunuz. Sadece saçmalıyorsunuz siz."
Sura 6