Nişanlı birisi, nişanlısına haber vermeden nikâh kıyıp, daha sonra nişanlısına haber verse olur mu?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Nikâhın iki rüknü vardır: İcap ve kabul. Bunlar olmadan nikâhtan söz edilemez. İcap ve kabulün olabilmesi için de evlenecek iki tarafın irade beyanı gereklidir. Yani erkek tarafından yapılan evlenme teklifine karşılık, kadının iki şahit huzurunda evlenmeyi kabul ettiğini bildiren beyanı olmalıdır ki evlilik akdi gerçekleşsin. (Bu işlem vekil aracılığıyla da yapılabilir.)

Bundan dolayı kişinin nişanlısının haberi olmadan bir evlilik akdinden söz edilemez. Çünkü nasıl ki biz tek taraflı bir alış-veriş yapamıyoruz, bunun gibi tek taraflı bir nikâhın da hiçbir bağlayıcılığı ve geçerliliği yoktur.

Etiketler:, ,

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

22|76|Onların önden gönderdiklerini de bilir, arkaya bıraktıklarını da. İş ve oluşlar Allah'a döndürülür.
Sura 22