Ölenin ardından yapılan hayırlar ölene sevap kazandırır mı?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Açıklama: Ölen kimse vasiyet etmediği halde onun arkasından yapılan hayırlar kendisine ulaşır mı? Yoksa hadiste ifade edilen üç kişi dışında kalanların amel defterleri kapanır mı?

Üç kişinin amel defterinin açık kalacağının bildirildiği hadisi şerif sayılan üç hususa teşvikte bulunmak için varid olmuştur. Ayrıca bu üç kısmın dışındakiler, öldükten sonra kendi amelleri kesilenlerdir, yoksa arkadan kendileri için gönderilenlere nail olamazlar manasına gelmez. Nitekim başka hadisi şeriflerde dua, istiğfar ve sadakanın ölenlere ulaştığına dair beyanlar bulunmaktadır. Bir iki misal verelim: Resûlullah’a (s.a.s) bir adam gelerek: ‘Yâ Resûlallah! Annem birden bire öldü, vasiyet edemedi. Öyle sanıyorum ki, konuşabilseydi sadaka verirdi. Acaba ben onun yerine sadaka versem sevabı ona ulaşır mı?” (diye sorunca) Resulullah (s.a.s): “Evet” cevabını verdi (Buharî, “Cenaiz”, 94; Müslim, “Zekât”, 15). İbn Abbas’ın (r.a) rivayet ettiği hadis-i şerifte ise, şöyle buyrulmaktadır: “Bir adam gelerek: ‘Ey Allah’ın Resûlü! Annem vefat etti. Ben onun için tasaddukta bulunsam ona faydası olur mu?’ diye sordu. Aleyhissalâtu vesselâm: ‘Evet’ deyince, adam, ‘Benim bir meyveliğim var. Şâhid olun, onu annem için tasadduk ediyorum’ dedi” (Buharî, “Vesaya”, 15, 20).  Dua ve istiğfarın ölenlere ulaştığına dair şu ayet gayet manidardır: “Onlardan sonra gelenler şöyle derler: Rabbimiz, bizi ve bizden önce iman eden kardeşlerimizi bağışla…” (Haşr Suresi, 59/10) Hz. Aişe (r.anhâ), Hz. Peygamber’in (s.a.s) Baki’ mezarlığına çıkıp oradaki ölülere dua ettiğini, bunun sebebini sorduğunda da: “Onlar için dua etmekle emrolundum” buyurduğunu haber vermiştir (Müsned, 6: 252).

Dolayısıyla biz ölmüşlerimize dua eder, onlar hakkında Allah’tan bağışlanma diler ve hayır hasenat yaparak sevabını göndeririz. Ve bunları yaparken sevabının Allah tarafından ölüye ulaştırılacağına inanırız.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

34|33|Bu kez, basit görülüp horlananlar büyüklük taslayanlara şöyle derler: "Hayır, öyle değil!" İşiniz gece gündüz düzenbazlıktı. Siz bize Allah'a nankörlük etmemizi, O'na eşler-ortaklar tutmamızı emrediyordunuz." Nihayet, azabı gördüklerinde, pişmanlığı içlerine gömerler. Biz ise inkârcıların boyunlarına bukağıları vurmuşuzdur. Yapıp ettiklerinden başka, neyin karşılığını görüyorlar ki!...
Sura 34