Öşür’ü zengin, fakir herkes mi verecektir?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Öşürün statüsü bilinse, zannediyorum böyle bir soru sormaya ihtiyaç hissedilmiyecektir. Öşür toprağa ve o topraktan çıkan ürüne ait bir vecibedir. Dolayısıyla öşür arazisi olan kimse, 5 vesk yani yaklaşık 653 kg ve daha fazla elde ettiği üründen öşür vermek zorundadır. Mezhebimizde fetva buna göre -ki İmameyn’in görüşüdür- verilmiş olsa da, İmam-ı Azam’ın (rahmetullahi aleyh) nokta-i nazarı da ihtiyata riayet etmek isteyenler açısından önemlidir. İmam-ı Azam hazretleri, ekinleri baklagiller, sebze, meyve vs. hiç ayırama tabi tutmaz. Öşürün verilmesi için de az veya çok bir sınır koymaz ve der ki “topraktan çıkan her üründen öşür verilir”( Bedaiu’s-sanâî, 2/53; Mebsût 3/2)

Bu durumda hükme menat olarak kabul edilen toprağın durumudur. Eken kimsenin zengin veya fakir olmasının hükümde herhangi bir etkisi yoktur. Ne var ki, toprağın çıkrık, dolap veya yağmur ile sulanmasına göre, öşür oranları değişir.

Etiketler:,

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

5|82|Şu tartışılmaz bir gerçektir ki, insanların iman edenlere en şiddetli düşmanlık duyanlarını, Yahudilerle şirke batanlar bulursun. Şu da tartışılmaz bir gerçektir ki, insanların iman edenlere sevgide en yakın olanlarını "Biz Hıristiyanlarız" diyenler bulursun. Bu böyledir. Çünkü o Hıristiyanlar içinde derin araştırmalar yapan keşişler, kendini Allah'a adamış rahipler vardır. Ve onlar, kibre sapmazlar.
Sura 5