Peygamberimize farz olup ümmetine sünnet olan veya ümmetine mübah olup Peygamber Efendimize yasak olan şeyler nelerdir?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Peygamber’e (s.a.s.) ait bazı vacibat (yapmakla yükümlü olduğu şeyler), mahzurat (yasaklar), mubahat ve tekerrümat vardır.

Vacip olanlar şunlardır: Misvak kullanmak, vitir kılmak, kurban kesmek, sabahleyin iki rekât namaz kılmak, gece namazında ihtilaf vardır.

Mahzurat (yasaklar) da şunlardır: Gözle işaret etmek, farz olan sadakayı (zekâtı) yemek, cariyelerle evlenmek, düşmanla karşılaşmadan savaştan çekilmek.

Şiir söylemek ve kehanette bulunmak da mahzurat arasında zikredilmiştir. Bunlardan sadece menedilmiştir. Ona haram kılınmamıştır.

Mubah olanlar da şunlardır: Visal orucu (birbirine ekleyerek bütün yıl oruç tutmak) ona mubah olan şeylerdendir. Başkaları bundan menedilmiştir. Susuzdan su almak, humusun (beşte biri) humusu, ganimetin bir kısmını kendine ayırma (Safiy), istediği sayıda kadınla evlenmek, mehirsiz velisiz hibe sözüyle nikâh yapmak.

Tekerrümat da şunlardır: Hanımlarının dünyada başkalarına haram kılınması, hanımlarının cennetlik olması.

O, bütün insanlara gönderilmiştir, O’ndan sonra peygamber yoktur.

Şeriatı ebedîdir, neshedilmemiştir. Mucizesi (Kur’an) Kıyamet gününe kadar kalacak ve onunla meydan okunacaktır. (Abdurrahman İbnü’l Cevzi, Ashabın dilinden Peygamberimizin Hayatı, 5. bölüm)

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

36|18|Dediler: "Sizin yüzünüzden uğursuzlukla karşılaştık/biz sizi uğursuzluk sebebi saymaktayız. Eğer bu işe son vermezseniz, sizi mutlaka taşlayacağız. Ve bizden size acıklı bir azap kesinlikle dokunacaktır."
Sura 36