Peygamberler ve sahabe arasında sevgi derecesi nasıl olmalıdır?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Sevgimiz Allah’ın ve Resulünün sevgisine göre olmalıdır. Gönlümüz bazılarına daha fazla kaysa da Allah ve Resulünün sevgisi bizim için mihenktir. Bu yüzden sahabeyi sevmede halifelik sırası, aşere-i mübeşşere (Cennetle müjdelenenler) Bedir’e katılanlar şeklinde bir sıra gözetilebilir. Çünkü hem Efendimiz (sallallahu aleyhi ve selem) hem sahabe efendilerimiz hem de ümmetin alimleri tarafından bu şekilde bir sıralama yapılmıştır.

Peygamberler arasında da başta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sonra ülü’l azm peygamberler, sonra diğerleri ve sonra da sahabe efendilerimiz sevilmeli.. Çünkü Kur’an, bu sıralamaya göre değer vermiştir onlara..

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

4|3|Yetimler konusunda adaleti koruyamayacağınızdan korkarsanız, sizin için temiz kılınan kadınlardan ikişer, üçer, dörder nikâhlayın. Eğer bu durumda adaleti gözetemeyeceğinizden korkarsanız, bir tek kadınla yahut yeminlerinizin/sağ ellerinizin sahip olduklarıyla yetinin. İşte bu, haksızlığa sapmamanız için en uygun yoldur.
Sura 4