Risale-i Nurları nasıl okumalıyız?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Açıklama: Risale-i Nur okuyorum ama nasıl kendime tesir ettireceğimi ve onu nasıl okumam gerektiğini bilmiyorum. İslam’ı anlamak istiyorum sizden bunun için yardım istiyorum. Allah’ı ve tevhid inancını tam kabullenebilmek yani tahkiki imana ermek istiyorum. Ne yapmalıyım?

Çaresi olan şeyde acze düşülmemeli. Çare bellidir. Önemli olan, çareyi uygulamak için irademizi harekete geçirmektir. Çare şu: Risale-i Nur okumak imanı kuvvetlendirir, taklidî imanı tahkikî hale getirir. Çünkü Risalelerde insanın bütün yaraları, şüpheleri, ihtiyaçları irdelenmiş, tahlil edilmiş, çözüm yolları gösterilmiş, meseleler, aklî ve naklî delillerle en güzel ve ikna edici şekilde açıklanmış. Eğer Risalelerle insanın imanı artmıyorsa, başka şeylerle zor artar.. Yapılacak şey,

1- Risaleleri dikkatli okumaktır.

a- Dikkatli okumaktan maksat, başta ona teslim olmaktır. Risalelere teslim olacaksınız, ihtiyaçlarımı burada bulurum diyeceksiniz. “Bu insanın tek kelimesi dahi boşuna değildir, mutlaka bir manası vardır” diye düşüneceksiniz. Bu teslimiyetle okursanız çok istifade edersiniz.

b- Dikkatli okumanın diğer bir rüknü, kelimeleri tahlil etmektir. Bu kelimeyi neden kullanmış, burada ne demek istemiş diyerek bakmaktır.

2- İkinci husus, çok çok okumaktır. Risaleler tekrar tekrar okumakla anlaşılır ve zevkine erilir.

3- Risaleleri, kabul ederek ve anlayarak okumak gerekir.

4- Karşılaştırmalı okumak. Bir yerde olan konu, başka bir yerde nasıl geçmiş, ona bakmak. Bugün, bu mesele bilgisayar vasıtasıyla daha kolay. Nerede ne var bilmeseniz dahi, bilgisayarla buluyorsunuz. Risalelerde Kur’ânî bir üslup vardır. Yani, bir tarafı öbür yanını açıklar. Bir yerde kısaca geçilen mesele, başka bir tarafta uzunca açıklanır. Bunu bilmek de Risalelerle çok meşgul olmaya bağlıdır.

5- Bunlardan sonra yapacağınız şey, duadır. İmanınızın kuvvetlenmesi için Allah’a yalvaracaksınız. Günahlardan uzak duracak ve elinizden geldiğince hizmetlerde bulunacaksınız.

Bu saydıklarımız, iradeyle olur. İrade için de size “Rahat düşkünlüğü ve çalışmadaki lezzet” başlıklı Kırık Testi’yi tavsiye ederiz. Orada iradenin önündeki bir tepeden bahsediliyor. İrade kullanılarak o tepe aşılırsa, Allah bir çalışma aşkı, bir huzur verir. İnsan çalıştıkça bereket artar ve çalışma-bereket-huzur-aşk,şevk salih dairesi oluşur.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

8|7|O sırada Allah, iki gruptan birinin kesinlikle sizin olacağını vaat ediyordu. Ve siz, güçsüz ve silahsız olanın size düşmesini arzu ediyordunuz. Allah ise hakkı kendi kelimeleriyle tam bir biçimde ortaya koymayı ve küfre batmışların ardını-arkasını kesmeyi istiyordu.
Sura 8