Ruh bedenden ayrıldıktan sonra bazı uzuvlar canlı kalabilir mi?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Belli hücrelerin koloniler teşkil etmesiyle kurulmuş bir devlete benzeyen bedene tek tek her hücreyle münasebet içinde hükmedip, emir ve direktiflerde bulunan ruh, bedenden ayrıldıktan sonra da bir takım hücreler, hayatlarını muvakkaten sürdürebilir.  Eğer bazı beyin hücreleri 50-150 saat ölmeden, değişmeden kalabiliyorsa, o zaman bu müddet zarfında, beyinden kendi diline mahsus bazı sinyaller, haberler ve mesajlar almak, pekalâ mümkün olabilir. Senelerdir, bilhassa faili meçhul cinayetleri aydınlatmak için bu mevzûda çalışmalar yapılmaktadır. Hususiyle, beyinde ölmeden kalan hücrelerin dilini anlayıp, şifresini çözebilecek elektronik beyin misali aletler icad edilebildiği ve bu yolla faili meçhul cinayetlerde katiller tesbit edilebildiği takdirde, Hz. Musa (a.s.) zamanında bir maktulün canlanıp, kendi kâtilini haber verme hadisesinden bahseden ayetin  (Bakara Suresi, 2/73) sırrına yaklaşılmış olacaktır.)

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

38|52|Yanlarında, bakışlarını eşlerine yöneltmiş yaşıt dilberler vardır.
Sura 38