Rumuzat-ı Semaniye risalesi var mıdır?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Açıklama: Bir arkadaşımın elinde gördüğüm bir risale var: 29. mektubun 2. makamı Rumuzat-ı Semaniye isimli kitab. Bu kitap gerçekten varmıdır?

Üstad Hazretlerinin yazıp da 29. Mektub’un Sekizinci Kısmı olarak münasip gördüğü, fakat oraya konulmayan Rumuzât-ı Semaniye risalesi, bugün artık ayrı bir eser olarak basılmaktadır. Üstad Hazretleri ilgili yerde şöyle demektedir: “Sekiz Remiz”dir, yani sekiz küçük risaledir. Şu remizlerin esası, İlm-i Cifr’in mühim bir düsturu ve ulûm-u hafiyenin mühim bir anahtarı ve bir kısım esrar-ı gaybiye-i Kur’aniyenin mühim bir miftahı olan tevafuktur. İleride müstakillen neşredileceğinden buraya dercedilmedi.”

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

50|41|Haykıranın çok yakın bir yerden sesleneceği günü dinle!
Sura 50