Rüya tevilinde dikkat edilecek hususlar nelerdir?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

1- Herşeyden önce Kur’ân firaseti,

2- Âlem-i misal ile âlem-i şehadet arasındaki eş sembollerin bilinmesi,

3- İlham,

4- Rüya tabirine âit mülahazaların bir kısım mübarek anlarda hatıra gelmesi gibi esaslar sayılabilir. Meselâ, namaz, rükû, kıyam, secde, tavaf, vakfe, duâ, vs…

Bazıları rüya tevillerini pek karışık bulurlar. Bu, şahıs, zaman ve hâl farklılıkları nazara alınarak yapılmıştır. Bu hususdaki te’lifatta teferruata inilmediğinden yani, şahıs, zaman ve hâl gözetilmeden verildiği için, yorumlar iç içe iltibasa açık, istif haline gelmiş ve erbabının dışındakilere âdetâ kapanıvermiştir. Evet, rüyayı tevil ederken şahıs ve zamanı hesaba katmak lazımdır. Yoksa rüyalar iltibas ve bulanıklıktan kurtulamaz.

Bazı tali hususlar:

-Şehvet, kin ve gayzlardan ari bir kalple uykuya girilmesi,

-Rüya kasdiyle yatılmaması,

-Fıtratı baskı altına alacak müessir ve müheyyic hâdiselerden uzak kalınması ölçüsünde rüyalar, bir mü’min için âlem-i misalde tenezzühtür.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

23|44|Sonra, resullerimizi art arda gönderdik. Hangi ümmete resulü geldiyse onu yalanladılar. Biz de onları birbiri ardınca yuvarladık ve hepsini birer efsane yaptık. Dönmeze gitsin iman etmeyen bir topluluk!
Sura 23