Sabah namazının sünnetini hızlı kılmak sünnet midir?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Açıklama: Bazı Hadisi şeriflerde Efendimizin sabah namazının sünnetini acele ederek kıldığına dair rivayetler var. Bu tür hadislerden sabah namazının sünnetinin hızlı kılınmasının sünnet olabileceğine dair bir hüküm çıkarılabilir mi?

Aşağıdaki rivayetlerden dediğiniz gibi Peygamberimizin (sallallahu aleyhi ve sellem) sabah namazının sünnetini hafif tuttuğu ve genelde bu iki rekâtta Kâfirûn ve İhlâs surelerini okuduğu anlaşılmaktadır. Elbette burada acele kılmaktan tadili erkâna riayet etmeden kılmayı anlamamak gerekir. Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) sabah namazının farzına ve diğer namazlara göre bu namazın kıyamını hafif tuttuğu anlaşılmaktadır. Namazda ikame esas olduğuna göre namazı aceleye getirme değil kıraati kısa tutarak hafif kılma anlaşılmalıdır. Nitekim Mehmed Zihni Efendi bu hususu şöyle açıklamıştır:

Sabah namazında üstün olan onu vaktin başlangıcında tahfif ile -kısa sure ve ayetler okuyarak- kılmaktır. Resulullah Efendimiz Hazretleri, kâh Kafirun ve kâh İhlâs suresi ile ve kâh Bakara suresinin sonu ve Ali İmran suresi 64. ayeti ile kılarlardı. Elemneşrah ve Elemtera sureleri ile kılınması da güzel görülmüştür. (Nimet-i İslam, Nafile Namazlar, s. 428).

Tirmizî’nin İbni Mes’ud’dan kaydettiği bir rivâyette şöyle gelmiştir: “Ben bir ay kadar Resûlullah’ı (aleyhissalâtu vesselâm) göz ucuyla  tâkib ettim, sabahın farzdan önce kılınan iki rekatında şu sureleri okuyordu:”Kul yâ eyyühe’l-Kâfirûn” ve “Kulhüvallâhu ehad.” (Tirmizî, Salât 308)

“Ben Resûlullah’ı (aleyhissalâtu vesselâm) yirmi kere göz ucuyla tâkib ettim, akşamın farzından sonra kılınan iki rekâtla sabahın farzından önce kılınan iki rekâtta Kâfirûn ve İhlâs sûrelerini okuyordu.” (Nesâî, Salât 68)

Hz. Aişe (radıyallahu anhâ) anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm fecirden önce iki rekât namaz kılardı ve: “Şu iki sure ne kadar iyidir, sabahın o iki rekatinde bunlar okunur: Kulhü vallahu ehad” ve “Kul ya eyyûhe’l-kâfirûn.”

Hz. Âişe (radıyallahu anhâ) anlatıyor:  “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) sabah namazında ezanla ikâmet arasında hafif iki rek’at namaz kılardı.”

Diğer bir rivâyette şu ibare var: “O iki rekatı öyle hafif tutardı ki, ben “bunlarda Fatiha’yı okudu mu?” derdim.”

Evet, rivayetlerden anlaşıldığı üzere, Efendimiz’in bu namazı kısa tutması, kıyamında kısa okumasıyla olmuştur. Yoksa, rükusunu secdesini hızlı hızlı yapmak suretiyle acele kılmamıştır.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

2|225|Allah sizi, dil sürçmesi sonucu, lağv/lakırdı olarak yaptığınız yeminlerinizden sorumlu tutmaz; ama O sizi kalplerinizin kazandığından hesaba çeker. Allah Gafûr'dur, çok affeder; Halîm'dir, çok yumuşak davranır.
Sura 2