Sahabeler arasında fazilet yönüyle bir fark var mıdır?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Açıklama: Bir yazıda Mekke’nin fethinden önce Müslüman olanların Mekke’nin fethinden sonra Müslüman olanlardan üstün olduğu vurgulanmaktadır. Sebebi nedir acaba?

Sahabelerin kendi aralarında fazilet yönüyle dereceleri vardır. Sahabe hayatını anlatan kitaplarda bunun farklı şekillerde tasnife tabi tutulduğunu görmekteyiz. Ve genellikle bu derecelendirme yapılırken, hicret, biat-ı rıdvan, Bedir savaşı, Mekke’nin fethi gibi risalet sürecinde önemli dönüm noktaları sayılan hadiseler esas alınmıştır. Mesela mutlak fazilet açısında hicretten önce Müslüman olanlar hicretten sonra Müslüman olanlardan üstün sayıldığı gibi, bedir savaşına katılanlara, bu savaşa katılmayanlardan ayrı bir değer verilmiştir. Bunun gibi Mekke’nin fethinden önce Müslüman olanlar, fetihten sonra Müslüman olanlardan mutlak fazilet açısından daha üstün tutulmuştur. Tabii ki bunların infaklarını da bu çerçevede değerlendirmişlerdir.

Efendimiz’in (s.a.s) Ebu Bekir’i (r.a) her fırsatta öne çıkarması ve ona değer vermesi de ilklerden olmasından değil midir? Çünkü henüz işin başında, Peygamberimiz’in etrafında kimse yokken, Müslümanlar sayıca az ve baskı altındayken onlarla birlikte olup her tür sıkıntıya göğüs germekle, İslamiyet yayılıp bütün ihtişamıyla kendini gösterdiği ve Müslümanların maddî manevî nimetlere gark olduğu bir dönemde işe sahip çıkmak arasında elbette fark olacaktır. Çünkü ilkler bu işe malını-canını ortaya koyarak sahip çıkmışlar, bütün bir dünyayı karşılarına alarak Allah’ın adını yüceltme yolunu tutmuşlardır. İşte Mekke’nin fethinden sonra da artık insanların bölük bölük İslamiyet’e girdiğini, dinin yayılması önündeki engellerin birer birer kalktığını görüyoruz. Bu yönüyle Mekke’nin fethi de bir dönüm noktasıdır.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

42|30|Size gelip çatan her musibet ellerinizin kazandığı yüzündendir. Allah birçoklarını da affediyor.
Sura 42