Sakat Doğma İhtimali Olan Çocuk Aldırılabilir mi?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

1– Meşru mazeretleri sebebiyle fazla çocuk sahibi olmak istemeyenler, en önce çocuğun teşekkülüne mani olacak tedbir alabilirler. Azille, ilaç alıp spiral kullanmakla teşekkülü önlemeye gayret edebilirler.. Bu ön tedbirlerde büyük bir vebal söz konusu değildir. Çünkü bir canlıyı öldürmek yoktur bu noktada. Bunlar, hamile kalmayı önleme tedbirleridir.

2– Hamile kalındığının farkına varılmışsa, yani çocuk çekirdeği oluşmuşsa, (artık aldırılamaz diyenlere mukabil) bir buçuk ayı geçmeden (fazla çocuk sahibi olmak istemeyen) mazeretliler aldırabilirler, diyenler de vardır. Buradaki vebal, fazla çocuk sahibi olmak istemeyenin mazeretlerinin ciddiyetiyle yakından ilgilidir. Mazereti ne kadar yerinde ve geçerli ise sorumluluk da o nispette azalacağı anlaşılmaktadır.

3– Bir buçuk yada en nihayet iki ayı geçmişse, artık bu cenin, hayata gelmek için yola çıkmış bir insan adayıdır. Annenin hayatı tehlikeye girmedikçe aldırılamaz!.

Ahmet Şahin

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

58|19|Şeytan onları kuşattı da Allah'ın zikrini/Kur'an'ını onlara unutturdu. İşte bunlar şeytanın hizbidir. Dikkat edin! Şeytanın hizbi hüsrana uğrayanların ta kendileridir.
Sura 58