Şakayla yapılan boşama geçerli olur mu?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Söylediği sözün sonucunu, nereye varacağını düşünmeyen, sözün manasını değil sadece lafzını kasteden kişiye hâzil denir. Buna gayr-i ciddi veya şakayla boşama da diyebiliriz. Ebû Hanîfe ve İmam Şâfiî bu tür bir boşamanın geçerli olduğunu söylemişlerdir çünkü sözün sahibi bu sözü bilerek söylemektedir.

Konuyla ilgili Ebû Hureyre’nin, Efendimiz’den (sallallahu aleyhi ve sellem) naklettiği bir hadis-i şerif şu şekildedir: ثَلاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ وَالطَّلاقُ وَالرَّجْعَةُ “Üç şey vardır ki bunların ciddisi de ciddidir, şakası da ciddidir. Evlenme, boşanma ve ricat (evliliğe geri dönüş).”[1]

Hata ile boşamalarda ise durum biraz farklıdır. Mesela bir insan karısına “Sen hoşsun.” yerine yanlışlıkla “Sen boşsun.” diyecek olursa böyle bir boşama nazari planda (kazâen) geçerli görülmüşse de pratikte kişinin niyetine bakılacağı ifade edilmiştir.


[1] Ebû Dâvud, talâk 9; Tirmizî, talâk 9.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

2|266|Herhangi biriniz ister mi ki; altından ırmaklar akan, içinde her tür meyvesi olan, hurmalardan, üzümlerden oluşmuş bir bahçesi bulunsun, kendisinin güçsüz-çaresiz yavruları da olsun ve bu haldeyken üstüne ihtiyarlık çöksün, tam bu sırada o bahçeye alevli bir bora isabet etsin de bahçe, baştan başa yansın. Allah size ayetleri işte bu şekilde açıklıyor ki, inceden inceye ve derinden derine düşünebilesiniz.
Sura 2