“Sallallahu aleyhi vesellem” ibaresinin (sav) veya (sas) şeklinde yazılmasında bir mahzur var mıdır?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Yazan şahıs, yazarken salât u selâm getirmelidir. Okuyan da, herhalde okurken (sas) veya (sav) şeklinde yazıldığı gibi okumuyordur! Demek ki bunlar, birer işaret ve remizden ibarettir. Kaldı ki, Kur’ân-ı Kerim ve hadis-i şeriflerde de bu türden îcaz-ı bil-hazf yani kısaltma ile îcaz yapılmıştır.

Mes’elenin bir de şu yönü var: Bu ibarenin uzun uzun yazılması bıkkınlık veriyor düşüncesi aslında büyük hatadır. Ancak insana böyle bir düşünce gelecekse, remizlerle yazması evlâdır.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

30|50|Artık Allah'ın rahmetinin eserlerine bak, nasıl diriltiyor toprağı ölümü ardından! İşte bu Muhyî, ölüleri elbette diriltir. O, herşeye Kadîr'dir.
Sura 30