Şefâatçilerin şefâatinin fayda vermeyeceği zümre hangisidir?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

“Artık onlara şefâatçilerin şefâati fayda etmez.”

Suyûtî, tefsirinde Hasan-ı Basrî’nin “Biz, şehidin ailesinden yetmiş kişiye şefâat edeceğini konuşurduk.” dediğini ve Hz. Peygamber’in (s.a.s.) ise ‘Ümmetim içinde bir adam bulunur ki, onun şefâatiyle Allah, Benî Temîm kabilesinden daha fazla insanı (cehennemden çıkarıp) cennete girdirir.’ buyurduğunu kaydeder.”

Kurtubî ise şöyle der: “Bu âyet, günahkârlara şefâat edileceğinin doğruluğuna bir delildir. Şöyle ki: Tevhid ehli bir grup insana günahları sebebiyle azap edilir, sonra Allah onların tevhidlerine bakarak merhamet eder ve şefâatle cehennemden çıkarılırlar.146 Kâfirler için ise şefâat edecek kimse yoktur.

Taberî şöyle tefsir eder: “Âyette şöyle buyurulur: Allah’ın tevhid ehli günahkârlar için kendilerine şefâat etme yetkisi verdiği kimseler, âyette bahsi geçen vasıfları taşıyanlara şefâat etmeyeceklerdir. Şu kadar var ki, bu âyette, Yüce Allah’ın bazı kullarına diğer bir kısım insanlar hakkında şefâat ettireceği hususunda açık bir delâlet vardır.”

Suyûtî de âyete kısa bir açıklama getirir ve şöyle der: “Onlara melek, peygamber ve sâlihlerden şefâat edenlerin şefâati fayda vermez. Yani ‘Onlara şefâat yoktur.’ demek istenmiştir.”

Şefâat edilecek kimselerin cehennemde tanınmaları konusuna, bazı hadis rivâyetleri açıklık getirir: “Lâ ilâhe illallah diyen ve kalbinde biraz hayır bulunan insanın yüzünü cehennem ateşi yakmaz. Lâ ilâhe illallah deyip de, kalbinde hiçhayır bulunmayana ise şefâat fayda vermez.” (Doç. Dr. Mesut Erdal, 40 Soruda Şefaat İnancı)

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

38|56|İçine dalacakları cehennem! Ne kötü döşektir o!
Sura 38