Seferi iken namazı kazaya kalan bir şahıs, onu nasıl kaza edecektir?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Namaz, ferdin zimmetine nasıl ve ne şekilde terettüp ederse, onu o şekliyle eda ve kaza edecektir. Soruda bahsedildiği gibi seferde iken namazı kazaya kalan kişi, onu vatan-ı aslîsinde bile olsa, seferî olarak kaza etmekle mükelleftir. Zira namaz seferî olduğu halde kendisine farz olmuştur. Veya mukim iken namazı kazaya kalan şahıs, seferde o namazı mukim gibi kaza etmek mecburiyetindedir.

Etiketler:,

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

57|19|Allah'a ve resulüne inananlar var ya, özü-sözü doğru kişiler onlardır. Rableri katında tanık olanlar/şehitlik mertebesine erenler de onlardır. Onların ödülleri ve ışıkları vardır. Küfre sapıp ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, onlar cehennemin dostu olacaklardır.
Sura 57