Selefîlerle ilgili nasıl düşünmek gerekir?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Açıklama: Bazı insanlar Selefîleri sürekli kötülüyorlar. Onların Amerika’nın oyununa geldiğini söylüyorlar. Hâlbuki benim etrafımda selefîler var, gayet iyiler, güzeller. Ben bir terslik görmüyorum. Acaba ben mi göremiyorum, yoksa bize yanlış mı anlatılıyorlar?

Kısaca şunları söyleyebiliriz: Bir insan Allah’a Peygambere inanıyor, sahabeyi saygıyla anıyor, sahabe yolundan giden ulemayı hürmetle karşılıyor, yaşadığı çağda dinini yaşamaya çalışmakla beraber insanlara karşı da İslam’ı sert yansıtmıyorsa makbuldür, takdir edilir. Baştaki hususları yerine getiriyor da sadece son kısımda kusurlu davranıyorsa, yani İslam’ı yaşamada, tanıtmada ve temsilde aşırılıklara giriyorsa, ayet ve hadisleri sert ve lafızcı yorumluyorsa, sahabenin ve ulemanın kuşatıcı yorumlarına hiç müracaat etmiyorsa mutlaka bir arıza vardır veya arıza çıkar demektir. Bu tür insanlara karşı dikkatli olmak gerekir.

Diğer bir mesele, bazı hareketlerin fikir babalarının ya da mevcut lider tabakasının maksatlarını, gidişatını, o fikri savunan aşağıdaki insanlar bilmeyebilirler. Bilmeden bazı oyunlara geliyor olabilirler. Daha sonra bazı şeyler anlaşılsa da iş işten geçmiş olabilir. Fakat, hareketin çıkış gayesi ne olursa olsun, sizin gördüğünüz türden insanlar muhtemelen samimice dine hizmet etmek isterler. Bu durumda onlar hakkında suizan ve gıybet etme hakkımız yoktur. Ancak böyle samimi gördüğümüz insanlarla alakalı şu hususlara dikkat etmek gerekir: İnsanları rahatlıkla tekfir ediyorlar mı (kafir diye damgalıyorlar mı), kendileri gibi olmayanlara katılık gösteriyorlar mı, ayet ve hadislerin zahirlerine göre amel edip de onların hikmetlerini, maksatlarını, illetlerini göz ardı ediyorlar mı, mezhep imamlarını hafife alıyorlar mı..vs. Mesela pantolonu ayakkabının topuğuna kadar uzanan insanları şirkle veya namazı kabul olmamakla suçlayabilirler. Hâlbuki Efendimiz elbisesini uzatan hakkında “kibirle uzatan” şartını koyar. Bazıları bu şartı görmezlikten gelerek bütün pantolonu uzun olanları suçlarlar.. Bu tür lafızcı yaklaşımları var mı yok mu buna da bakmak ve mutlaka tedbirli olmak gerekir.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

53|51|Semûd'u da. Böylece geriye bir şey bırakmadı.
Sura 53