Şirk ne demektir, Allah’a inanan insan müşrik olabilir mi?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Şirk, tabir itibariyle birkaç ilaha birden inanmak veya tasarrufda onları Allah’a ortak koşmak demektir. Bu ma’nâda cahiliye Araplarına müşrik denmesi doğrudur. Zira onlar, Allah’a inanıyorlardı, ama, putlara da, âyetin ifadesiyle “Biz bunlara, sırf bizi Allah’a yaklaştırsınlar diye tapıyoruz” (Zümer, 39/3) diyor ve onlarla alâkalı merasimlerini devam ettiriyorlardı. Diğer taraftan Allah ve ilah düşüncesini hiç kabul etmeyenlere münkir veya mülhid denmektedir (ateist). Cahiliye Arap mantığı içinde, “Allah’a varmak için putların vesilesine ihtiyaç vardır” düşüncesi hâkimdi. Hatta, onların içlerine girilip, kafaları yoklanabilse Allah’ı kabul ettikleri görülecektir. Kur’ân bunu da tasrih ediyor: “Onlara; ‘Arzı ve semâvatı kim halketti?’ diye sorulsa ‘Allah’ diyeceklerdir” ferman ediyor. Başka yerlerde de Kur’ân “Yağmuru yağdıran kim, otları bitiren kim?” deyince de ‘Allah’ diyorlar” şeklinde onlara âit ifadelere yer veriyor. Ancak Kur’ân şirki çok buudlu olarak ele almıştır ve “İhlaslı amel işleyin, namaz kılın ve şirk koşmayın” diyerek, şirkin mertebelerine dikkati çekiyor. Demek ki Kur’ân-ı Kerîm’e göre, yerinde başkasına gösteriş için yapılan ibadet de şirk sayılıyor.

M. Fethullah Gülen

Etiketler:,

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

83|35|Koltuklar üzerinde seyrediyorlar.
Sura 83