Şirket ortaklarından birisinin müdürlük yaptığı için maaş alması caiz midir?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Açıklama: Dört arkadaş bir şirket kurduk. İşleri takip etmek üzere aramızdan birisini görevlendirdik. Bu arkadaşımızın şirketten ayrıca bir maaş alması caiz midir?

Kurulan şirkette elde edilen kar miktarı anlaşma şartları gereğince ortaklar arasında dağıtılır. Fakat bunun dışında ortaklardan birisi, şirketin müdürlüğünü yapmak veya şirketle ilgili işleri yürütmek gibi ayrıca bir görevle ilgileniyorsa, tabii ki çalıştığının karşılığını alacaktır. Çünkü o kişi diğerlerinden farklı olarak bir sermayenin karını alacaktır bir de çalıştığı emeğinin karşılığını alacaktır. Ama ortakların hepsi şirketin bir işiyle ilgileniyorsa o takdirde zaten böyle bir ayrıma gerek yoktur.

Bu gibi meselelerde şirket kurulurken, daha baştan ücretlerin dağıtılması ve işbölümü gibi mevzular belirlenmelidir ki, daha sonra bir niza (tartışma) meydana gelmesin.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

5|6|Ey iman sahipleri! Namaza/duaya duracağınız zaman yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi yıkayın; başlarınızı meshedin ve topuklara kadar ayaklarınızı meshedin/yahut yıkayın. Eğer cünüp iseniz iyice temizlenin! Hasta yahut yolculuk halinde iseniz yahut biriniz tuvaletten gelmişse yahut kadınlara dokunmuş da su bulamamışsanız temiz bir toprakla teyemmüm edin: Yüzlerinizi ve ellerinizi ondan meshedin. Allah size zorluk çıkarmak istemiyor. Ancak sizi temizlemek ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak istiyor ki, şükredebilesiniz.
Sura 5