Son nefeste telkin’in önemi nedir?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Ölmek üzere olanlara lâ ilâhe illallah’ı telkin edilmesi gerektiği son sözün Lâ ilahe illallah olursa Cennete girileceği belirtilir.  (Tirmizî, Cenâiz 3). Bundan maksat, kişinin kalbinin imân çizgisinde olmasıdır. Çünkü kim ne üzere ölürse öylece diriltilecektir.  (Müslim, Cennet 19). Mü’min imânı üzere, münâfık da nifakı üzere dirilecektir. Son nefesteki hastanın yanında Yasin sûresi okumanın faydası da bundan dolayıdır.  (Bkz. Ebû Dâvud, Cenâiz 34).  Âyetleri duyunca Allah’ı ve Rasûlünü hatırlaması ve imân çizgisinde ruhunu teslim etmesi umulduğundan, telkin mahiyetinde Yasin süresinin okunması tavsiye edilmiştir.

“O’nu (Yasin sûresini) ölülerinizin (ölmek üzere olan hastalarınızın) yanında okuyunuz.” (İbn Mâce, Cenâiz 4.).

Dikkat edilirse, Yasîn sûresinde âhiret motifleri ve İmân hakikatları vardır. Yasin sûresinin ikinci sayfasında geçen olayların, Türkiye’de Antakya’da geçtiği müfessirler tarafından açıklandığını da hatırlatmadan geçmeyelim.

Yanında telkin yapılırken veya Kur’ân okunurken zorlama olmaması için de La ilâhe illallah veya tövbe istiğfar söylenir. “Kimin son sözü la ilahe illallah olursa Cennete girer.”  (Tirmizî, Cenâiz 7). Tavsiyesine uyularak telkin yanı başında okunur; ama kendisinin de tekrarlaması söylenmez.

“Siz ölülerinize (ölmek üzere olan hastalarınıza) la ilahe illallah’ı telkin ediniz.”  (Müslim, Cenâiz 1). Hadis-i Şerif’te de ifade edildiği üzere zorlama yapılmaz. Kendisinin irâdesi ile imân çizgisinde olması temenni edilir. Zorlama ile imânın faydası yoktur. Son nefeste olan ölünün hidâyet üzere, Sırat-ı Müstakîm üzere âhirete gitmesi umulur.

“Kim ne üzere ölürse, öylece diriltilir.” (Müslim, Cennet 19).

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

2|6|Şu bir gerçek ki, o küfre batmış olanları sen uyarsan da uyarmasan da onlar için aynıdır; iman etmezler.
Sura 2