Buradasınız: Ana SayfaCEVAPLARİbadetNamaz
    

Teşehhüdde parmak kaldırmak sünnet midir?

Soran : hikmet.net

Tarih : 6/11/2006

Namaz kılarken teşehhüde oturduğumuzda kelimei-sehadet söylerken La ilahe illallah dediğimiz zaman şehadet parmağımızı kaldırmak caiz midir ve bunun sünnet-i seniyye ile bağlantısı nedir? Bazen camide öyle kişiler görüyoruz ki parmaklarını sürekli kaldırıp indiriyor ve böyle yapmakla şeytanın kafasını ezdiklerini söylüyorlar. Bu konuda bizi aydınlatır mısınız? Teşekkür ederim...

Cevaplar

Hanefilerde, teşehhüdde işaret parmağını "Lâ"derken kaldırıp, "illallah"derken indirmek sünnettir. Ancak parmak kaldırmanın bazı şekilleri var ki hepsi de Hadislerde ve şerhlerinde zikredilmiştir ve diğer bazı mezhepler bu şekilleri tercih etmişlerdir. Kaldırıp tutmak, kaldırıp indirmek, kaldırıp çevirmek şeklinde hepsi de rivayet ve şerhlerinde mevcut. Tirmizi, 219. Hadiste işaret parmağını kaldırır ve onunla dua ederdi buyruluyor. Tehanevî'nin İ'laü's Sünen'inde 832 den 838. hadise kadar bu konu ele alınıyor ve kaldırış şekillerine kadar şerhlerinde açıklanıyor. Beyhaki Sünenü'l Kübrasında, 2779 ve devamındaki hadislerde bu konuyu işliyor. 2786. hadiste parmağını hareket ettirmediği söylenirken, 2787. hadiste hareket ettirdiği Vail bin Hucr'dan rivayet ediliyor. 2788. hadiste ise, hareket ettirmenin şeytanı korkutmak olduğu İbni Ömer tarafından haber veriliyor. Dolayısıyla, bu çerçevede yapılan her parmak kaldırma sünnet dahilindedir denebilir.

Cevaplayan : hikmet.net

Tarih : 6/2/2011