Cennetliklerin ziyaretleşmesi hadisi tefsiri ve sıhhati nedir ?

Sorular ve CevaplarıKategori: Efendimiz (Ahlakı, Ailesi, Mucizeleri vb.)Cennetliklerin ziyaretleşmesi hadisi tefsiri ve sıhhati nedir ?
Misafir önce 4 sene sordu
Yazıyı Paylaşabilirsiniz...Print this pageEmail this to someoneShare on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter

Ebubekir Bin Ebi’d Dünyâ Muâfi Bin İmrân ‘ dan rivayet etti ki ; Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur : Kullar cennette her istediğini yapacak güce sahip olan Allah’ın huzuruna çıkarıldıkların da Allah onlara mübarek yüzünü gösterir. Büyüklük ve yücelikle onlara tecellide bulunur. Kullar dilek ve temennilerde bulunurlar. Öyle ki en az dilekte bulunan kimse, “ Cenab-ı Allah’ın yarattığı günden yok edeceği güne kadar İçinde var olmuş ve olacak şeyler de dahil olmak üzere tüm dünya kadar dilekte bulunur. ´´ Aziz ve Celil olan Allah onlara şöyle buyurur: “Çok az dilekte bulundunuz. Size lâyık olmayan şeylerle yetindiniz. Dileyip temenni ettiğiniz şeyleri sizin için vacip kıldım, (onları muhakkak size vereceğim) soylarınızı size kalacağım. Dilemekte hayal edemediğiniz şeyleri dahi size vereceğim.” (bk. İbn Kesir, en-Nihaye fi’l-Fiten ve’l-Melahim, 2/290 , Sıfatu’l-Cenneti” 2/242) Bu hadis de dünya ve içindekiler cinler melekler insanlar galaksiler gökler ve yerler dünyada var olmuş ve olacak tüm her şey ve olaylar o dilekte bulunan kula verilecektir ve oda istediği gibi yaşayacaktır diye anlamakta bir beis var mıdır yani böyle anlamak bu hadise ters midir ?

1 Cevaplandı
Hikmet.Net Admin’in profil fotoğrafıHikmet.Net Admin Personel cevaplandı 4 sene önce
Yazıyı Paylaşabilirsiniz...Print this pageEmail this to someoneShare on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter

Bu rivayetten bu kulun Allah’tan kendisine göre çok fazla dilekte bulunduğu ancak buna rağmen bir kul Allah’tan ne kadar dilekte bulunursa bulunsun bunun Allah için yine de fazla olmayacağına işaret vardır. Ama bunun haricinde daha başka anlamlar da ifade edebilir. Bu vermenin mahiyetini bilemeyeceğimiz için bir yorum yapmamız zor gözüküyor. Allahu a’lem..