Sünnet-i Kifâyenin yerine getirilmesinde belde halkı mı mahalle halkı mı esastır?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Nimet-i İslam’da şöyle denilmiştir: “Teravihte cemaat, sünneti kifâye olduğundan birtakım kimseler onu mescitte cemaat olarak kılıp mahalle halkının diğerleri de evlerinde münferit olarak (yalnız başına) kılsalar sünneti terk etmiş olmazlar.” (s. 457)

Buna göre sünnet-i kifâyede “caminin bulunduğu mahalle” esastır. Hem teravih namazında hem de itikâfta mahalle halkı sünneti yerine getirmelidirler. Aksi takdirde mahalle halkı mesul olur. Mahalle halkının erkeklerinden bir kişi îtikaf sünnetini yerine getirmekle mahalle halkından mesuliyet düşmüş olur.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

2|228|Boşanmış kadınlar kendi başlarına üç âdet ve temizlenme süresi beklerler. Eğer Allah'a ve âhiret gününe inanmakta iseler, Allah'ın onların rahimlerinde yarattığını saklamaları kendilerine helal olmaz. Kocaları, bu süre içinde herhangi bir şekilde barışmak isterlerse eşlerini geri almaya herkesten daha çok hak sahibidirler. Kadınlar, örfe uygun biçimde, sorumluluklarına benzer hakları da vardır. Erkeklerin kadınlar üzerinde bir derece farkı vardır. Allah Azîz'dir, Hakîm'dir.
Sura 2