İçerik etiketlendi: ‘Azil yapmada kadının izninin alınması şart mıdır?’

Azil yapmada kadının izninin alınması şart mıdır?

Azil, ilişki sırasında erkeğin menisinin dışarı akıtılmasıdır. Bu konuda kadının izninin alınması şarttır çünkü kadının bu konuda zevki ve dolayısıyla da hakkı söz konusudur. Kadının izni alındıktan sonra azil yapmanın câiz olduğu konusunda âlimler arasında ittifak vardır.[1]


[1] Vehbe Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslâmî ve Edilletuh, 4/2644.

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz