İçerik etiketlendi: ‘bayram namazı kılabilir mi?’

Beş vakit namaz kılmayan kişi, bayram namazı kılabilir mi?

Beş vakit namaz farz, bayram namazı ise vaciptir ve bu namazlar gerek hüküm, gerek eda ediliş zaman ve keyfiyetleri açısından birbirlerinden farklıdır. Ayrıca bu namazlar eda edildiği taktirde sevab, eda edilmediği takdirde ise günah cihetiyle birbiri ile mukayese dahi edilemezler.

Soruda belirtilen hususa gelecek olursak “Beş vakit namaz kılmayan insan, bayram namazı kılamaz.” denilemez. Bayram namazını kılan kişi ona terettüb eden sevabı alır, beş vakti kılmamasının mesuliyetini de yüklenir.

Dikkat edilmesi gereken bir husus da şudur: Her ne suretle olursa olsun camiye gelen insanın önüne engel çıkarmamak gerekir. Beş vakit namazı kılmadığı hâlde bayram namazına gelen insanları küçümsememeli aksine bundan dolayı duyduğumuz memnuniyeti kendilerine hissettirmeliyiz. Kim bilir bu vesile ile o insanlar beş vakit namaza giden yolları keşfedebilirler.

Beş vakit namaz kılmayan kişi, bayram namazı kılabilir mi?

Bu iki şeyi birbirine karıştırmamak gerekir. Zira bunlar, gerek hüküm, gerek eda ediliş zaman ve keyfiyetleri itibariyle birbirlerinden farklıdır ve bu sebeple farklı mütalaa edilmek zorundadır. Öncelikle beş vakit namaz farz, bayram namazı ise vaciptir. Biri hergün, diğeri senede iki defa kılınan namazdır. Ve bunlar eda edildiği taktirde sevab, eda edilmediği takdirde ise günah cihetiyle birbiri ile mukayese dahi edilemezler.

Ama soruda ifade edilmek istendiği gibi, “beş vakit namaz kılmayan insan, bayram namazı kılamaz” denilemez. Bunu kılan insan ona terettüb eden sevabı alır, beş vakti kılmamasının da mes’uliyetini yüklenir. Bu tip insanların bayram namazı vesilesiyle bile olsa, cami ile irtibatları varsa, onun kopmamasına dikkat edilmelidir. Varsın o şahıs gelsin, Rabbisi ile ahd ü peymanını yılda iki defa yenilesin, vicdanının kir ve pasını yıkasın, günahlardan arınsın. Belki de bu vesile ile beş vakit namaza giden yollar onun hakkında açılıverir.

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz