İçerik etiketlendi: ‘Geçici bir süreyle evlenmek caiz midir?’

Geçici bir süreyle evlenmek caiz midir?

İslâm’da evliliğin geçerli olmasının şartlarından biri de nikâh akdinin süresiz olarak, yani ömür boyu devam etmek üzere kıyılmasıdır. Bu açıdan ister mut’a nikâhı mahiyetinde olsun isterse başka türde olsun, nikâh kıyılırken evliliğin belli bir süreye bağlı olarak yapılması, nikâh akdini fasit kılar ve böyle bir nikâh geçersiz sayılır. Nikâh akdine konu edilen süre şartı ortadan kalkmadıkça, nikâh fasit olarak kalır.[1]


[1] Mevsûatu’l-Fıkhiyyetu’l-Kuveytiyye, “Nikâh” mad., 41/343.

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz