İçerik etiketlendi: ‘Hz Ali radıyallahu anh Hz Fatıma’dan sonra evlenmiş midir’

Hz Ali radıyallahu anh Hz Fatıma’dan sonra evlenmiş midir, toplam kaç çocuğu olmuştur?

Hz. Ali efendimiz radıyallahu anh, Hz. Fatıma validemiz hayattayken evlilik yapmamış ancak onun vefatından sonra evlenmiştir. Kaynaklarda belirtilen evlilikleri aşağıda belirtilmiştir.

Hz. Ali’nin (r.a) çocukları konusunda de­ğişik rivayetler bulunmaktadır. Genel olarak on dört oğlu ve on yedi kızı bu­lunduğu (Taberî, 5\153, 155) belirtil­mekle birlikte erkek çocuklarının on ye­di, kızlarının ise on sekiz (Ya’kûbî, 2\213) yahut küçük yaşta ölen Muhsin (Muhassin) hariç erkeklerin on dört, kız­ların da on dokuz olduğunu bildiren ri­vayetler de vardır. (İbn Sa’d, 3\19-20) Bu arada on bir oğlu ve on altı kızı­nın bulunduğu da nakledilen haberler arasındadır. (Mes’ûdî, et-Tenbîh, s. 274)

Hz. Ali’nin çocuklarını annelerine göre şöylece sıralamak mümkündür:

1. Fatıma radıyallahu anha: Peygamberimizin kızıdır. O yaşadığı müddetçe Hazreti Ali radıyallahu anh başkasıyla evlenmemiştir. Fatıma validemizden Hasan, Hüseyin, küçük yaşta ölen Muhsin, Zeynep ve Ümmü Külsûm adlı çocukları olmuştur.

2. Ümmü’l-Benin binti Hizam: Abbas, Cafer, Abdullah ve Osman adlı çocukları olmuştur. Abbas’ın nesli devam etmiştir.

 3. Leyla binti Mes’ud: Ubeydullah ve Ebu Bekir adlı çocukları olmuştur. Nesilleri devam etmemiştir.  (Taberî, 5\154)

4. Havle binti Ca’fer: Muhammed b. Hanefiyye bu eşinden doğan çocuğudur.

5. Esma binti Umeys: Yahya ve Muhammed adlı çocukları olmuştur. Nesilleri devam etmemiştir.

6. Ümmü Habib binti Rebia: Ömer ve Rukiyye adlı çocukları olmuştur.

7. Ümame binti Ebi’l-Âs: Muhammed el-Evsat adlı çocukları olmuştur.

8. Ümmü Said binti Urve: Ümmü’l-Hasan ve Remle.

Hazreti Ali efendimizin neslinin, oğulları Hasan, Hüseyin, Muhammed b. Hanefiyye, Abbas ve Ömer yoluyla devam ettiğine dair kaynaklarda bilgi mevcuttur.  (Taberî, 5\155)

Kaynak: Mustafa Öz, “Ali Evladı” maddesi, Diyanet İslam Ansiklopedisi, c: 2, s. 392

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz