İçerik etiketlendi: ‘İhtilam olan kimse’

İhtilam olan kimse, bu haliyle sahur yemeği yiyebilir mi?

İhtilam olmuş kimsenin abdest alırken yaptığı gibi elini ve ağzını yıkaması gere-kir. Böyle yapmadan yiyip içmesi uygun görülmemiştir. Bu kimsenin gusül abdesti ile meşgul olduğu takdirde sahur yemeği yiyemeyeceği korkusu varsa (yani vakit elverişli değilse), elini ve ağzını abdestteki gibi yıkadıktan sonra, boy abdesti alma-dan sahur yemeği yemesinde bir sakınca yoktur. Fakat o hâli uzatmamak gerekir. En kısa zamanda gusül abdesti alınmalıdır.

Sahurun ne zamana kadar geciktirile-bileceği hakkında Zeyd bin Sâbit’ten gelen şu rivâyet, bize bir ölçü vermekte-dir: “Biz Resûlüllah ile beraber sahur yemeği yedik. Sonra sabah namazını kıldık. (Enes sordu): “Sahur ile sabah namazı arasında ne kadar zaman vardı?” “50 âyet okuyacak kadar.”

Bu süre, takriben 15-20 dakika eder. Bâzıları Hâk­ka, diğer bâzıları da Mürselât sûresini misâl verirler. Hâkka sûresi 52, Mürselât sûresi ise 50 âyettir.

Bu rivayet gereğince, âlimler, ihtiyat olarak yeme-içmenin imsak vaktinden 15-20 dakika önce bırakılması gerektiği-ne hükmetmişlerdir.

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz