İçerik etiketlendi: ‘Kadının başkası adına vekil olarak haccetmesi caiz midir?’

Kadının başkası adına vekil olarak haccetmesi caiz midir?

Kocasından izin alan bir kadın yanında da bir mahremi bulunduğu takdirde başkası adına vekil olarak hacca gidebilir. Bununla birlikte kadınları, erkeklerin vekili olarak hacca göndermek mekruhtur çünkü az da olsa kadınların hacları erkeklere göre noksan ve meşakkatlidir çünkü onlar telbiyede seslerini yükseltmezler, remel ve hervele gibi bazı hac vazifelerini yapmazlar.

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz