İçerik etiketlendi: ‘kalp ağrısı (angına) ve astım’ı olanlar oruç tutmalı mıdır?’

Kalp krizi, kalp ağrısı (angına) ve astım’ı olanlar oruç tutmalı mıdır?

Koroner kalp hastalıklarının yani kalbi besleyen damarlarla alâkalı problemleri olanların oruç tutmalarının hastalıklarına za­rarı yoktur. (Bu durumda uzun müddet tesirli olan beta blokerler, kalsiyum kanal blokerleri ve nitratlar kullanılmalıdır.)

Kalp krizi, kalp kasını besleyen koronej damarlardan birisi­nin, ani olarak tıkanma, daralma gibi sebeplerle yetersiz hâle gelmesi neticesi, kalp kasının bir bölümünün ölmesi ile karakterize olan ciddî bir hastalık tablosudur. Ancak, kalp krizi gelme­den önce göğüs ağrıları ile karakterize, angına pektoris (kalp ağrısı) denen haberci bir hastalık tablosu ortaya çıkar. Ani bir krizde, şiddetli dayanılmaz ağrıda oruç açılabilir.

Astım, fasılalarla şiddetli nöbetler hâlinde gelen, öksürük, balgam çıkarma ve nefes darlığı ile kendisini gösteren bir hasta­lıktır. Astımda tahriş edici maddelere karşı solunum yolları çok hassastır ve ileri derecede daralma gösterir. Böylece astım krizi ortaya çıkar.

Astım hastalığı oruç tutmamak için bir mazeret olamaz. Oruç astımlılara zarar vermez. Tesiri uzun müddet devam eden ilâçlar kulla­nılmalıdır. Ani bir kriz esnasında ise oruç açılabilir. (Alparslan Özyazıcı, Din ve bilimin ışığında Oruç ve Sağlık, s. 169-170.)

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz