İçerik etiketlendi: ‘Kuru temizlemede elbiseler şer’an temiz olur mu?’

Kuru temizlemede elbiseler şer’an temiz olur mu?

Şer’i temizlik ölçüleri fıkıh kitaplarımızda detaylı olarak belirtilmiştir. Buna göre, üzerinde necaset-i mer’î/görünen necaset bulunan bir elbise, necasetin çıkarılması anına kadar yıkanır. Eğer necaset kumaşa işlemiş ve çıkmıyorsa, bu durumda üç defa yıkanır ve gücün son haddi kullanılarak sıkılır. Necaset-i gayr-i mer’î / görünmeyen necaset bulunan elbise de, üç defa yıkamak ve sıkmakla temiz olur.

Ayrıca necis olmayan bir elbise, necis bir elbise ile aynı kazanda veya leğende yıkanır ise, necis olmayan elbise de hükmen necis sayılır ve yukarıda zikrettiğimiz ahkâm üzere temiz olur. (1)

Temizlikçiler, yukarıda kısaca arzetmeye çalıştığımız hususlara riayet ediyorsa, temizlenilen elbise elbette şer’an temizdir.

1) İhtiyar, 1/35-36.

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz