İçerik etiketlendi: ‘Müçtehidlerin bir mes’eledeki farklı hükümleri arasında tercih yapabilir miyiz?’

Müçtehidlerin bir mes’eledeki farklı hükümleri arasında tercih yapabilir miyiz?

Hangisinin hükmü aklî ve naklî deliller açısında daha güçlü ise, onu tercih edebiliriz. Ama, tercih edenin de ehl-i tercih olması gerekir. Fakat bu kapıyı şimdilik açmamak en uygun olanıdır. Kanaatimce bunu bir heyete bırakmak daha sıhhatli olacaktır. Gerçi günümüzde böyle bir heyet teşekkül etmediği için birtakım hususlarda görüş beyan ediliyor ama, bence bu ciddi bir mes’eledir ve kesinlikle lâubaliliğe tahammülü yoktur.

M. Fethullah Gülen

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz