İçerik etiketlendi: ‘Namaz kılarken kapı çalınırsa namaz bozulabilir mi?’

Namaz kılarken kapı çalınırsa namaz bozulabilir mi?

Namazda insanın canına veya malına bir zarar gelme ihtimali olduğunda namazı bozmaya cevaz verilmiş, hatta bazı durumlarda namazı bozmak vacip kabul edilmiştir. Nitekim İbn Âbidîn’de meseleyle ilgili şöyle bir izah geçmektedir: “(Zarar verme ihtimali olan) yılanı öldürmek, hayvanı kaçırmak, tencerenin taşması, kendisinin veya başkasının bir dirhem kıymetindeki malının zayi olması gibi sebeplerle namazı bozmak mubahtır.”[1] Buna ilaveten başı darda olan, boğulan veya yanan kimseyi kurtarmak için namazı bozmak vaciptir.[2] Buna göre namaz kılarken kapının, telefonun çalması gibi durumlarda, can ve mala zarar söz konusu olmadığı müddetçe namazı bozmak câiz olmaz.


[1] İbn Âbidîn, Haşiyet-ü İbn Âbidîn, 4/189.

[2] İbn Âbidîn, Haşiyet-ü İbn Âbidîn, 4/ 190.

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz