İçerik etiketlendi: ‘onu nasıl kaza edecektir?’

Seferi iken namazı kazaya kalan bir şahıs, onu nasıl kaza edecektir?

Namaz, ferdin zimmetine nasıl ve ne şekilde terettüp ederse, onu o şekliyle eda ve kaza edecektir. Soruda bahsedildiği gibi seferde iken namazı kazaya kalan kişi, onu vatan-ı aslîsinde bile olsa, seferî olarak kaza etmekle mükelleftir. Zira namaz seferî olduğu halde kendisine farz olmuştur. Veya mukim iken namazı kazaya kalan şahıs, seferde o namazı mukim gibi kaza etmek mecburiyetindedir.

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz