İçerik etiketlendi: ‘Su iktiza ettiği halde yıkanmamanın hükmü nedir?’

Su iktiza ettiği halde yıkanmamanın hükmü nedir?

Bir mü’min, su iktiza ettiğinde, o haliyle en çok bir namaz vaktini kaçırmayacak kadar kalabilir. Ama bu en son limittir. Zira namazı kaçırmak haramdır. Burada esas olan ise, ilk fırsatta o halden kurtulmaktır.

Bir hadislerinde Efendimiz (s.a.s.) böyle bir durumda namaz abdesti gibi abdest alıp yatmayı tavsiye ediyor.(1) Hz. Aişe validemizin “su iktiza edince yer, içer ve otururdu” şeklindeki ifadeleri de, hadis şarihlerince abdest alıp, elini-ağzını yıkadıktan sonraya hamledilir. Yalnız bir defasında Nebiler Serveri -ihtimal ki ümmete talim için- mescide çıktı, ön safa kadar geldiğinde hızla geri döndü ve hücre-yi saadetlerine girdi. Bir müddet sonra çıktığında başından sular damlıyordu.(2) Belki Allah Resulü, bununla ümmete herşeyi göstermek istiyor, böyle bir durumda unutularak camiye girmenin bir mahzur teşkil etmeyeceğini gösteriyordu.

Bir başka defasında da kendisini görünce kaçan Ebu Hureyre’ye daha sonra bunun sebebini soruyor. “Necistim ya Rasulallah!” cevabını alınca “Sübhanallah! Hiç mü’min necis olur mu?” (3)buyuruyor ve adeta bu durumda da cemaat içinde oturulabileceğini vurguluyor.

Hz. Aişe validemizin ifadeleriyle Allah Rasulü (s.a.s), hanımı ay başı halinde iken Hz. Aişe (r.anha)’nin dizine başını kor, yanına oturur, örtüsünü de üzerine alırdı.(4)

Bütün bunlardan anlaşılıyor ki, böyle bir durumda beklemek mahzursuz. İnsan bu durumda elini, ağzını yıkayarak yeyip-içebilir. Şayet yatacaksa namaz abdesti alır ve öylece yatar. Ama başta da ifade ettiğimiz gibi bu süre asla bir namaz vaktini kaçıracak kadar uzun olmamalıdır.

1) Buhari, Gusl, 26

2) Buhari, Gusl, 17.

3) Buhari, Gusl, 23,24;Cenaiz, 8.

4) Buhari, Hayz, 2.

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz