Temel ihtiyaçlar nelerdir?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Genelde “havaic-i aslîyye” olarak görülen zarurî ihtiyaçlar arasında şunlar sayılmaktadır: Kişinin kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin iaşesi, giyim ve ev eşyaları, ikamet edilen ev, binek aracı, sahip olunan kitaplar, seyahat, tedavi veya öğrenim harcamaları, çiftçinin ziraat yapmak için sahip olması gereken alât u edevât veya zanaatkârın işinde kullandığı aletler havaic-i aslîyeden sayılmıştır.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

5|119|Allah buyurdu: "Özü-sözü doğru olanlara, doğruluklarının yarar sağlayacağı gün budur. Altlarından ırmaklar akan cennetler var onlar için. Sürekli kalacaklardır orada." Allah onlardan razı olmuştur, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte budur büyük kurtuluş.
Sura 5