Tevbe Sûresi’nin başında niçin besmele yoktur?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Evet, bu sûre, Kur’ân’da başında “Besmele” zikredilmeyen tek sûresidir. Bunun hikmetiyle ilgili değişik açıklamalar yapılmıştır. Bunların başında, Hz. Peygamber’in (sallallahu aleyhi ve sellem) bu sûrenin başında Besmele’yi yazdırmamış olması gelmektedir. Bu yüzden ashabı da sûrenin başına “Besmele” yazmamış ve kendilerinden sonra gelen tâbiin de, bu konuda onları takip etmiştir.

Bu sûre, hicri 9. yılda Medine’de nâzil olmuş ve 129 âyettir. Tevbe ismi, sûrenin ihtiva ettiği konuların birinden gelmektedir. Sûrenin meşhur olan ikinci ismi Berâe ise, sûrenin ilk kelimesidir. “İlişiği kesmek, ihtar, ültimatom” anlamlarına gelir. Tevbe Sûresi konu itibariyle, bir önceki Enfâl Sûresi’nin devamı gibidir. Müslümanların, bu sûrenin başına Besmele’nin yazılamayacağında ittifak etmeleri, Kur’ân metninin en ufak bir değişikliğe mâruz kalmadığının delillerinden biridir.

Tevbe Sûresi, Müslümanlar arasında bulunup “beşinci kol” faaliyeti şeklinde çalışan ve müşriklerden bile daha tehlikeli olan münafıklardan, onların İslâm birliğini parçalamak için Mescid-i Dırar’ı kurmalarından bahseder.

“Besmele”, bir eman ve rahmet anlamı taşımaktadır. Bu sûrede ise münafıklara bir ültimatom ve ihtar vardır. Dolayısıyla Cenâb-ı Hakk’ın rahmetini ve merhametini içinde bulunduran “Besmele”nin bu sûrenin başına konmamış olması, en uygun olanıdır.

Doç. Dr. Muhittin Akgül

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

2|12|Dikkat edin, gerçekte onlar, bozgun getirenlerin ta kendileridir de bunun bilincinde olmuyorlar.
Sura 2