Tevessül insanı şirke götürür mü?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Açıklama: Büyük zatları vesile ederek Allah’a dua etmenin bir mahzuru var mıdır? Bu durum kişiyi şirke götürür mü?

Kendisiyle tevessül edilen şahıslar, esas gaye ve maksat yerine geçirilmediği ve onların sadece bir vesile ve vasıta olmaktan öte hiçbir selahiyetlerinin bulunmadığı unutulmaz ve bütün bunlarda Meşiet-i İlâhî’nin esas olduğu nazardan kaçırılmazsa tevessül vardır ve olmuştur. Bunun, şirkle, uzaktan-yakından herhangi bir alâka ve irtibatı yoktur. Ancak her ma’sum düşüncenin sû-i isti’mali mümkün olduğu gibi, bunu da kötüye kullananlar olabilir. Ne var ki, onların bu art niyeti, tevessülün zatında ma’sum bir hareket oluşuna asla zarar verememelidir. Bizim tevessül anlayışımız budur. Böylece tevessül ettiğimiz şahısları kendi duâmıza iştirak ettiriyor ve böyle birçok ağızdan yapılan duâların Allah katında kabul görmesinin daha kuvvetli olduğuna inanıyor ve aynı zamanda bunda bereket de umuyoruz.

M. Fethullah Gülen

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

23|19|Onunla size hurmalardan ve üzümlerden bahçeler yetiştirdik, onlarda sizin için birçok meyveler vardır; onlardan yiyorsunuz.
Sura 23