Ümmet-i Muhammed’in (s.a.s) âlimleri mi daha üstündür yoksa Hazreti Meryem mi?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Zayıf bir hadisi şerifte “benim ümmetimin âlimleri, İsrailoğullarının peygamberleri gibidirler” buyrulmuştur. Yani ümmeti-i Muhammedin (s.a.s) âlimleri arasında öyleleri vardır ki (bilhassa ilk beş altı asırda yaşayanların pek çoğu) eğer önceden yaşasalardı ihtimal peygamber olurlardı. Başta böyle bir vasıflandırma var. İkincisi, Efendimiz’in ashabı peygamberlerden sonra en değerli, faziletli insanlardır. Daha sonra ise Mehdi, mezhep imamları ve diğer evliya, ulema gelir. Ümmet arasında kabul görmüş olan bu sıralamaya göre Efendimizin ümmetinin âlimleri Hazreti Meryem’den daha faziletli oluyor. Biz, genel kabul görmüş sıralamaya göre bu değerlendirmeyi yapıyoruz. İşin hakikatini Allah bilir. Hem bu türlü meseleleri düşünüp bilmenin insana kazandıracağı çok şey de yoktur. Öyleyse zihinlerimizi yormaya değmez. Çünkü böyle meseleler bazen insanı yanlış anlayış ve inançlara da sürükleyebilir..

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

7|146|Yeryüzünde haksız yere büyüklük taslayanları ayetlerimden uzak tutacağım: Onlar hangi mucizeyi görseler ona inanmazlar. Doğruya varan yolu görseler, onu yol edinmezler. Ama azgınlık yolunu görseler onu yol edinirler. Bu böyledir. Çünkü onlar ayetlerimizi yalanladılar ve onlara karşı kayıtsız kaldılar.
Sura 7