Vefat eden birinin borçlarını yine onun sağlığında bankaya yatırdığı paranın faizi ile ödeyebilir miyiz?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Soruya cevap vermeden önce bir hususu dikkat çekmekte yarar var: Bankada birikmiş bulunan o faiz parası mutlak surette çekilmelidir. Aksi halde “günah ve düşmanlık hususunda birbirinizle yardımlaşmayın …” (Maide, 5/2) ayetinin hükmüyle amel edilmemiş olur. Sonra o para, vefat eden şahsın, şahsî borçlarına değil de, devlete olan gelir, emlak vergisi gibi borçlarına verilebilir.

Şahsî borçlarına gelince, vefat eden kişi borçlarını ödeyebilecek miktarda geriye bir şey bırakmadı ise, varisler o borcu kendi kazançları ile ödeme mecburiyetinde değildir. Fakat ödemek istiyorlarsa onu mutlaka helal para ile ödeme cihetine gitmelidirler. Gerçi her ne kadar haram para ile yani banka faizi ile ödense bu alacaklı için helal olsa da -çünkü değişime ma’ruz kalıyor- vefat eden kişinin, ahirette bütünüyle mes’uliyetten kurtulacağı kanaatında değiliz. Allahu a’lem…

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

33|73|Bunun böyle olması, Allah'ın; ikiyüzlü erkeklerle ikiyüzlü kadınlara, şirke sapmış erkeklerle şirke sapmış kadınlara azap etmesi, mümin erkeklerle mümin kadınların tövbelerini kabul etmesi içindir. Allah Gafûr'dur, Rahîm'dir.
Sura 33