Vefat etmiş kimselerin zekât borcu ödenmeli midir?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Zekât borcu olan bir kimse, imkânı olduğu hâlde zekât borcunu ödemeden vefat etse, bu borç onun terikesinden (geriye bıraktığı mallarından) alınamaz. Çünkü onun malları ölümüyle beraber varislerine intikal etmiştir. Varislerin ise, ölen kişinin zekât borcunu ödeme gibi bir mükellefiyetleri yoktur.

Ancak kişi ölmeden önce bu borcunu vasiyet etmişse, varisler bu vasiyeti yerine getirmek zorundadırlar. Bu durumda terikenin üçte birlik kısmından zekât verilir. Eğer zekât bu miktardan daha fazla ise, varisleri kalan kısmı ödemek zorunda değillerdir. Çünkü vasiyet ancak malın üçte birinde geçerli olur.

Eğer varisler kendilerine düşen hakkın bir kısmından veya tamamından vazgeçerek teberru suretiyle ölen kişinin bu zekât borcunu ödeyecek olurlarsa, bu da güzel bir davranış olur.

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

84|19|Ki siz boyuttan boyuta/halden hale mutlaka geçeceksiniz.
Sura 84