Yaşadığım olaylardan dolayı çok sıkıntıdayım, ne yapabilirim?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Açıklama: Yaşadığım bazı olayların sıkıntısından kendimi çok durgun bitkin hatta yaşlanmış hissediyorum (22 yaşındayım) birinin elimden tutmasını birinin destek olmasını bekliyorum ister istemez. Çok konuşkan biri de değilim. Bu sorunu nasıl çözebilirim?

Birincisi başa gelen sıkıntılar birer imtihandır ve insanın hem günahını döker hem derecesini yükseltir hem de yetiştirir, hayata hazırlar. Genel bakışımız bu olursa, çözüm yoluna girilmiş olur. Kâinatta, insanın zararına bir şey yoktur. Zira Allah (c.c) onu insanların hizmetine sunmak için yaratmıştır. Onu zararlı hale getiren, genelde insanın yanlış bakış açısı ve iradesini yanlış yolda kullanmasıdır.

İkincisi, sıkıntılar, onlardan kaçarak çözülmez. Bilakis iradi olarak üzerlerine gitmek gerekir. Bu da akli ve nakli delillerle olur. Akli deliller, sıkıntının mahiyetini, nereden geldiğini, kaynağını bilme ve çözüm üretme şeklinde tecelli eder. Akıl, hadiselere çözüm üretmede kullanılmak için verilmiş en güzel nimetlerden biridir. Nakli deliller ise, bizzat konu hakkındaki ayet, hadis ya da büyüklerin söz ve tecrübeleridir. Meselenin üzerine giderek onu çözmeye çalışmak, aynı zamanda insanı yetiştirir ve sıkıntılarla mücadele etme kabiliyeti kazandırır. Müteakiben bu durum, insanda olumlu bir enerji oluşturur. Olumsuz görünen duygu ve hadiselerin, olumlu birer enerji haline dönüşmesi, Allah’ın insana lütfettiği gizli bir nimettir. İnsana düşen ise onu keşfetmektir.

Üçüncüsü, sıkıntılarınızı paylaşabileceğiniz en yakın insanı bulun ve onunla dertleşin. Yalnız bu şahıs, bilgili, görgülü, tecrübeli, iyi niyetli ve yardımcı olabilecek biri olsun.

Dördüncüsü, kitaplar da size dostluk yapabilir. Onları ihmal etmeyin. Özellikle iman ve ümit aşılayan eserleri..

Beşincisi, hayata ümitle bakmaya çalışın. Ümit her türlü kemalât ve güzelliğin başlangıcı ve dinamosudur. Ümit, imana bağlıdır. Dolayısıyla imanı takviye eden eserlere çokça müracaat etmelisiniz.

Altıncısı, konuşkan olmayan insanlar bu tür sıkıntılar yaşayabilirler. Bu da genelde dertlerini içlerine atmalarından kaynaklanır. Aslında bu da sizin için bir avantajdır. Çünkü insanlara açamadığınız derdinizi, düşüncelerinizi gider Allah’ın huzurunda açarsınız. Böylece, yaptığınız bu şey bir dua olduğu için hem ibadet etmiş olursunuz, hem de rahatlarsınız.

Yedincisi, kendi fıtratınızı sevin. Zira Allah’ın yarattığı her fıtratın sevilecek yönleri vardır. Ama aynı zamanda geliştirilecek, terbiye edilecek yanları da mevcuttur. Fıtratınızı sevmenizi tavsiyemizin sebebi, bazen insan kendi fıtratını beğenmez; beğenmez de kadere isyana meyledir. Bu da insanın itikadını tehlikeye atar. Allah cümlemizi korusun..

Sekizincisi, kendinizi ibadete verin. Yalnızlık ve içe kapalılık durumunu ibadetlerle aşmaya çalışın inşaallah.

Dokuzuncusu, takdire ve sevgiye ihtiyacınız olabilir. Sizi sevip takdir eden insanların yanına uğrayın ara sıra..

Allah yardımcınız olsun..

Etiketler:,

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

41|11|Sonra buhar/duman halindeki göğe yöneldi de ona ve yerküreye şöyle seslendi: "İsteyerek veya istemeyerek gelin!" Onlar şöyle dediler: "İsteyerek geldik!"
Sura 41