Yüzüğü hangi parmağa takmak sünnettir?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Yüzük konusunda gelen bir rivayet şöyledir: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) sağ eline gümüş bir yüzük taktı. Kaşı Habeşî idi. Karşı avucunun içine geliyordu.” (Buhârî, Libâs 46-55; Müslim, Mesâcid 222)

Hz. Ali (radıyallâhu anh) Efendimiz, Peygamberimizin (s.a.s), yüzüğünü sağ eline taktığını söylüyor. (Ebû Dâvud, Hâtim 5; Nesâî, Zînet 49)

Cafer b. Muhammed, babasından naklen diyor ki, “Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin (radıyallâhu anhümâ), yüzüklerini sol ellerine takarlardı.” (Tirmizî, Libâs 16)

İbni Ömer (radıyallâhu anhümâ) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) yüzüğü sol eline takardı ve kaşını avucunun içine getirirdi.” Rivayetin devamında İbni Ömer’in kendisinin de böyle yaptığı söylenir. (Ebû Dâvud, Hâtem 5)

Son üç hadis, yüzüğün takılması gereken el ve parmaklar hakkında bilgi vermektedir. Bunlardan birincisinde orta parmakla onun yanındaki şehâdet parmağına yüzük takmanın yasaklandığı anlaşılmaktadır.

Müteakip rivâyetlerin bazısı yüzüğün sağ ele takılacağını belirtirken, bazısı da sol ele takılacağını ifâde etmektedir. Her iki ele de yüzük takılabileceğini ifâde eden başka sahîh rivâyetler de vardır. Ulemâ, rivâyetlerden hareketle yüzüğün her iki ele de takılabileceğine hükmetmişlerdir. Hangisinin tercih edilmesi gerektiği yani daha faziletli olduğu hususunda ihtilaf edilmiştir. Ancak sağla ilgili rivâyetler daha fazladır. İbni Hacer, “tezeyyün yani bir süs unsuru olarak takan sağa, mühür olarak takan sola takmalıdır” dedikten sonra sağa takmanın tercih edilmesinin gereğine dikkat çeker ve devam eder:”Çünkü sol el istincada kullanıldığı için, necaset değmekten korunmuş olur.” Ona göre mühür olarak kullanılınca sağ elle soldan çıkarılması kolay olur. Ayrıca erkeklerin küçük parmağa takmaları efdaldir, zira işe mani olmaz. Kadınlar ise, parmaklarına birden fazla yüzük takabilirler.

Prof. Dr. İbrahim Canan

Etiketler:

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

9|86|"Allah'a inanın, O'nun resulüyle yan yana cihat edin!" anlamında bir sure indirildiği zaman, onların imkân ve servet sahibi olanları, senden izin isteyerek şöyle demişlerdi: "Bırak bizi, oturanlarla beraber olalım!"
Sura 9