Zekât borcu olduğu halde vefat eden bir kişinin varisleri, onun terikesinden zekât borcunu vermekle mükellef midir?

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0

Zekât borcu olan bir kimse, imkânı olduğu halde zekât borcunu ödemeden ölse, bu borç onun terikesinden alınamaz. Çünkü onun malları ölümüyle beraber varislerine intikal etmiştir. Varislerin ise, ölen kişinin zekât borcunu ödeme gibi bir mükellefiyetleri yoktur. Ancak kişi ölmeden önce bu borcunu vasiyet etmişse, varisler bu vasiyeti yerine getirmek zorundadırlar. Diğer yandan tabii ki, varisler eğer kendilerine düşen hakkın bir kısmından veya tamamından vazgeçerek teberru suretiyle ölen kişinin bu zekât borcunu ödeyecek olurlarsa, bu da güzel bir davranış olur.

İfade ettiğimiz hüküm Hanefi mezhebine göredir. Şafii mezhebinde ise, kişi vasiyet etmemiş olsa bile, bu borç onun terikesinden ödenir.

Etiketler:,

Bütün Sorular

Sitemizdeki bütün soruları aynı anda görmek isterseniz

Bir Ayet

56|87|Eğer doğru sözlülerseniz, onu geri çevirsenize.
Sura 56